VỪA XONG: Công an tỉnh Long An thông tin nóng về vụ án Tịnh Thất Bồng Lai và tung tích của Diễm My

Tin Tức

ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴóɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áɴ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴠà ᴛᴜɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ᴅɪễᴍ ᴍʏ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ᴠô ᴄùɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ.

ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ (𝟸𝟿/𝟻), ᴘᴠ ᴄủᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴅâɴ ᴛʀí đã ᴄó ᴄᴜộᴄ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢàʏ 𝟹/𝟼 sẽ ʜếᴛ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʟầɴ 𝟸 ᴠớɪ 𝟹 ʙị ᴄᴀɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áɴ ᴛạɪ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ɢồᴍ: ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏàɴ ɴɢᴜʏêɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟶), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟹), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟻).

ᴅᴏ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴄủᴀ ᴠụ áɴ, ᴋʜɪ ʜếᴛ ᴛʜờɪ ʜạɴ ᴛʀêɴ, ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʟầɴ ᴛʜứ 𝟹 ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ để ᴘʜụᴄ ᴠụ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ, ʜɪệɴ ɴᴀʏ 𝟼 ɴɢườɪ ᴛạɪ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ đã ʙị ᴋʜởɪ ᴛố để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄó 𝟻 ɴɢườɪ ʙị ʙắᴛ ɢɪữ, ᴛʀừ ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ đượᴄ ᴄʜᴏ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ ᴅᴏ ᴠấɴ đề sứᴄ ᴋʜỏᴇ.

ǫᴜᴀ đó, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ở ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʙấᴛ ʜợᴘ ᴛáᴄ, ᴄʜốɴɢ đốɪ ᴠà ɢâʏ ᴄảɴ ᴛʀở ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ. ᴛʀướᴄ đó ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟻, ᴋʜɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố, đếɴ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ để ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀ ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜị ɴɢᴜʏêɴ, ʙị ᴄᴀɴ ɴàʏ ᴄố ᴛʜủ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠà ʀᴀ sứᴄ ᴄʜốɴɢ đốɪ,..

ᴠề ᴄô ɢáɪ ᴠõ ᴛʜị ᴅɪễᴍ ᴍʏ đượᴄ ᴅư ʟᴜậɴ đặᴄ ʙɪệᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴠà ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ở ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴄũɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʙấᴛ ʜợᴘ ᴛáᴄ, ᴋʜôɴɢ ᴋʜᴀɪ ɢì. Đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴋʜɪếɴ ᴠɪệᴄ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴅɪễᴍ ᴍʏ ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ.

Đếɴ ɴᴀʏ đã ɢầɴ 𝟹 ɴăᴍ ᴅɪễᴍ ᴍʏ ᴍấᴛ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ. ᴅư ʟᴜậɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, đâʏ ʟà ᴠụ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ʙí ẩɴ ᴠà ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴋêᴜ ɢọɪ “ɢɪảɪ ᴄứᴜ” ᴄô ɢáɪ ɴʜưɴɢ ʙấᴛ ᴛʜàɴʜ.

ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ɢɪữ ᴛʜêᴍ ɴɢườɪ ở ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ʟà để ʟàᴍ ʀõ ɴʜữɴɢ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ đâʏ, ᴋʜôɴɢ ʙỏ ʟọᴛ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴠụ áɴ ᴠề ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴛɪếᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ. ᴅᴏ đó, ᴠɪệᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ɴʜữɴɢ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ đâʏ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟàᴍ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ, ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄòɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ʟᴏạɴ ʟᴜâɴ ᴠà ʟừᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴛʜᴇᴏ đơɴ ᴛʜư ᴘʜảɴ áɴʜ, ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ sᴜốᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ.