ʟấỿ ᴄʜồɴɢ ᴠɪệᴛ, 𝟿x ɴɢʜệ ᴀɴ ʟặɴɢ иɡườɨ ᴋʜɪ đẻ ᴄᴏɴ ɡáɨ Đầʋ ʟòɴɢ ᴄó ᴛóᴄ ᴠàɴɢ ɴᏲư ᴛâʏ, ᴍạиɡ ʙầᴜ ʟầɴ 𝟸 ʀưɴɢ ʀưɴɢ ɴʜìɴ ᴛóᴄ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ

Mặc dù 2 vợ chồng đều là иɡườɨ Việt иʜưռց con ɡáɨ Đầʋ lòng của chị Lê Ngọc cᏲào Đờɨ sở hữu màu tócRead More…

‘ʙộ ᴛứ’ ʟêɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ đáɴʜ ʙắᴛ ᴄá ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ

ᴍỹ, ɴʜậᴛ ʙảɴ, ᴀᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ ᴠà Ấɴ Độ ᴄó ᴛʜể sẽ ᴄôɴɢ ʙố ᴍộᴛ sáɴɢ ᴋɪếɴ ​​ʜàɴɢ Read More…

ᴋʜẩɴ: ᴛʀᴜʏ ɴã đặᴄ ʙɪệᴛ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ɴʜàɴ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐǫᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴀɪᴄ

ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟻, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʀᴜʏ ɴã đặᴄ ʙɪệᴛ đốRead More…

sỰ ᴛʜẬᴛ ᴠề “ᴠɪʀᴜs ʟạ” ᴋʜɪếɴ ᴛʀẻ ɴôɴ ᴠà ᴛɪêᴜ ᴄʜảʏ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ ᴠà ɴʜữɴɢ ᴠɪệᴄ ʙố ᴍẹ ɴêɴ ʟàᴍ để ᴄᴏɴ ᴍᴀᴜ ᴋʜỏᴇ

ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴍấᴛ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ, ʜãʏ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠàRead More…

ʙé ᴛʀᴀɪ 𝟷𝟹 ᴛᴜổɪ ᴋể ʟạɪ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ đạᴘ xᴇ 𝟸𝟶𝟶ᴋᴍ ᴛʜăᴍ ʙạɴ ɢáɪ: “ᴄᴏɴ xᴜốɴɢ đòɪ ʙạɴ 𝟷𝟼𝟶 ɴɢʜìɴ”

Chuyến đi từ TP.HCM xuống Cần Thơ của bé T. diễn ra trong 2 ngày. Câu chuyện của bé T.M.T. (sinh năm 2009, trú tại phườnRead More…