Tác giả luận án ‘nịnh trong tiếng Việt’ được khuyến khích viết sách giáo khoa

Uncategorized

“ʜàɴʜ ᴠɪ ɴịɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ ʟà ʟᴜậɴ áɴ ᴋʜá ʜᴀʏ, ᴄó ᴛáᴄ độɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ ʟớɴ đốɪ ᴠớɪ xã ʜộɪ, ᴛôɪ đᴀɴɢ ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ ᴛáᴄ ɢɪả ᴄôɴɢ ʙố ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛʜàɴʜ sáᴄʜ”, ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴠɪệɴ ɴɢôɴ ɴɢữ ʜọᴄ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜɪệᴘ ɴóɪ.

ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ sáɴɢ 𝟸𝟸/𝟺, ᴠɪệɴ ʜàɴ ʟâᴍ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ xã ʜộɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ᴄʜưᴀ ᴄó ʟᴜậɴ áɴ ᴛɪếɴ sĩ ɴàᴏ ᴄủᴀ ʜọᴄ ᴠɪệɴ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ xã ʜộɪ (đơɴ ᴠị ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ) ᴋʜôɴɢ đạᴛ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴋʜɪ ʙộ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ ʜậᴜ ᴋɪểᴍ. Đốɪ ᴠớɪ ᴍộᴛ số đề ᴛàɪ ʟᴜậɴ áɴ ʙị ᴅư ʟᴜậɴ ɴʜậɴ xéᴛ ʟà “ᴋʜôɴɢ xứɴɢ ᴛầᴍ”, ᴄáᴄ ɢɪáᴏ sư ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ “đó ʟà đề ᴛàɪ ʜᴀʏ, ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ ᴠà đượᴄ ᴋ.ɪ.ɴ.ʜ ʜ.ᴏ.à.ɴ.ɢ ɢɪá ᴄᴀᴏ”.

Đề ᴛàɪ ɴịɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ “ᴄó ý ɴɢʜĩᴀ xã ʜộɪ ʟớɴ”

ᴠớɪ đề ᴛàɪ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠề “ʜàɴʜ ᴠɪ ɴịɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ” ʙị ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴛʀáɪ ᴄʜɪềᴜ, ɢs ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜɪệᴘ, ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴠɪệɴ ɴɢôɴ ɴɢữ ʜọᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴋʜẳɴɢ địɴʜ đâʏ ʟà đề ᴛàɪ ᴛốᴛ, ɴʜữɴɢ ý ᴋɪếɴ ᴄʜê ʟà “ᴄʜưᴀ ᴄó sự ʜɪểᴜ ʙɪếᴛ ᴛʜấᴜ đáᴏ”.

ᴛʜᴇᴏ ɢs ʜɪệᴘ, ᴍᴜốɴ ʜɪểᴜ ʜàɴʜ ᴠɪ “ɴịɴʜ” ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ ᴄầɴ ᴘʜảɪ đặᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʟý ᴛʜᴜʏếᴛ ʜàɴʜ độɴɢ ɴɢôɴ ᴛừ (sᴘᴇᴇᴄʜ ᴀᴄᴛ) ᴅᴏ ᴊ.ʟ. ᴀᴜsᴛɪɴ (ɴʜà ᴛʀɪếᴛ ʜọᴄ ɴɢôɴ ɴɢữ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴄủᴀ ᴛʜế ᴋỷ 𝟸𝟶) ᴋʜởɪ xướɴɢ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ 𝟻𝟶. sᴀᴜ ᴋʜɪ ôɴɢ ᴍ.ấ.ᴛ, ʜọᴄ ᴛʀò đã ɪɴ ʙàɪ ɢɪảɴɢ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴛʜàɴʜ sáᴄʜ. Đó ʟà ᴄᴜốɴ “ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴅᴏ ᴛʜɪɴɢs ᴡɪᴛʜ ᴡᴏʀᴅs” (ɴóɪ ʟà ʜàɴʜ độɴɢ) ᴛậᴘ ʜợᴘ ᴍộᴛ số ʙàɪ ɢɪảɴɢ ᴄủᴀ ᴀᴜsᴛɪɴ ᴛạɪ Đạɪ ʜọᴄ ʜᴀʀᴠᴀʀᴅ (ᴍỹ).

“ɴếᴜ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴠàᴏ ɢᴏᴏɢʟᴇ ᴛìᴍ ᴋ.ɪ.ế.ᴍ ᴛʜì sẽ ᴛʜấʏ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʟᴜậɴ áɴ ᴛɪếɴ sĩ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ʟàᴍ ᴠề ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴɢôɴ ɴɢữ ᴄụ ᴛʜể. ᴄó 𝟻 ɴʜóᴍ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄʜíɴʜ ʟà x.á.ᴄ ᴛíɴ, ᴄầᴜ ᴋʜɪếɴ, ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ, ʙɪểᴜ ᴄảᴍ ᴠà ɴʜóᴍ ᴛᴜʏêɴ ʙố. ᴛʀᴏɴɢ đó, ʜàɴʜ ᴠɪ ɴịɴʜ ᴛʜᴜộᴄ ɴʜóᴍ ʙɪểᴜ ᴄảᴍ”, ɢs ʜɪệᴘ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴠɪệɴ ɴɢôɴ ɴɢữ ʜọᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ở ɢóᴄ độ ɴɢôɴ ɴɢữ ʜọᴄ, ʜàɴʜ ᴠɪ ɴịɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ᴄó ᴄáɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴠà ᴄáɪ ʀɪêɴɢ, ɢóᴘ ᴘʜầɴ ᴠàᴏ ʟý ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴɢôɴ ɴɢữ ᴛʜế ɢɪớɪ. Đề ᴛàɪ ɴàʏ ᴄó ɢɪá ᴛʀị ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ, ɢóᴘ ᴘʜầɴ x,ử ʟý ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ. “ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴋ.ɪ.ɴ.ʜ ʜ.ᴏ.à.ɴ.ɢ ɢɪá ɴịɴʜ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜĩᴀ ᴅᴜɴɢ ᴛụᴄ, ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄʜ ʜɪểᴜ ʟà ᴅạʏ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄáᴄʜ ɴịɴʜ”, ôɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ.

“ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠề ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà để ᴄổ ᴠũ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ, ᴍà ʟà để ɴɢăɴ ɴɢừᴀ. ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠề ɴịɴʜ ʟà để ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʙɪếᴛ ᴛʜế ɴàᴏ ʟà ɴịɴʜ để ᴛʀáɴʜ xᴀ. ᴠɪệᴄ đó ʀấᴛ ᴛốᴛ, ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ǫᴜʏ ᴄʜụᴘ ɴịɴʜ ᴄó ɢì ᴍà ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ”, ɢs ʜɪệᴘ ɴóɪ.

ᴠề ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ʟᴜậɴ áɴ ɴóɪ ᴛʀêɴ, ôɴɢ ʜɪệᴘ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʜộɪ đồɴɢ ᴄʜấᴍ ᴄó íᴛ ɴʜấᴛ 𝟺 ɴɢườɪ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ, độᴄ ʟậᴘ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴠà ᴛᴏàɴ ʟà ɢɪáᴏ sư đầᴜ ɴɢàɴʜ ɴɢôɴ ɴɢữ ʜọᴄ.

“Đâʏ ʟà ʟᴜậɴ áɴ ᴋʜá ʜᴀʏ, ᴄó ᴛáᴄ độɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ ʟớɴ đốɪ ᴠớɪ xã ʜộɪ, ᴛôɪ đᴀɴɢ ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ ᴛáᴄ ɢɪả ᴄôɴɢ ʙố ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ɴàʏ ᴛʜàɴʜ sáᴄʜ. ɴếᴜ ɴɢʜɪ ɴɢờ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ, xɪɴ ʙộ ᴠà ʜọᴄ ᴠɪệɴ ʜậᴜ ᴋɪểᴍ. ᴛôɪ ᴛɪɴ ʙộ sẽ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ʟà ʟᴜậɴ áɴ ᴛốᴛ”, ɢs ʜɪệᴘ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ.

Đề ᴛàɪ đặᴄ đɪểᴍ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴠớɪ ᴅâɴ ᴄủᴀ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã “ʀấᴛ đáɴɢ ʟàᴍ”

ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴠề đề ᴛàɪ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ “ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴠớɪ ᴅâɴ ᴄủᴀ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã”, ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴛâᴍ ʟý ʜọᴄ ᴠũ ᴅũɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ đâʏ ʟà đề ᴛàɪ ᴛốᴛ, ᴄó ý ɴɢʜĩᴀ ʟý ʟᴜậɴ ᴠà ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ.

ᴠề ʟý ʟᴜậɴ, ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ʀấᴛ ǫ.ᴜ.ᴀ.ɴ ᴛ.ʀ.ọ.ɴ.ɢ, ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴏɴ ɴɢườɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄó xã ʜộɪ. Đề ᴛàɪ ɴàʏ ʀấᴛ íᴛ đượᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ɴóɪ đâʏ ʟà đầᴜ ᴛɪêɴ, ʙổ sᴜɴɢ ʟý ʟᴜậɴ ᴠề ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ xã ʜộɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛâᴍ ʟý ʜọᴄ. ᴄáᴄ ᴄấᴘ ʜộɪ đồɴɢ đềᴜ ᴋ.ɪ.ɴ.ʜ ʜ.ᴏ.à.ɴ.ɢ ɢɪá đề ᴛàɪ ᴛốᴛ ᴠì ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó số ʟượɴɢ xã ʟớɴ ᴠớɪ ʜơɴ 𝟷𝟷.𝟷𝟶𝟶 ᴛíɴʜ đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟻/𝟸𝟶𝟷𝟻.

“ᴠớɪ số ʟượɴɢ ᴄáɴ ʙộ đơɴ ᴠị ᴄấᴘ ᴄơ sở ʟớɴ ɴʜư ᴠậʏ ᴄó đáɴɢ để ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴋʜôɴɢ, ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄó ý ɴɢʜĩᴀ ᴋʜôɴɢ?”, ôɴɢ ᴅũɴɢ đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ.

ɢs ᴠũ ᴅũɴɢ: “ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴠớɪ ᴅâɴ ᴄủᴀ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã ʟà đề ᴛàɪ ʜᴀʏ”. Ảɴʜ: ʜᴛ

ᴠề ʟý ᴅᴏ ᴛạɪ sᴀᴏ ʟạɪ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴄủᴀ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ xã ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ʜᴜʏệɴ, ᴛỉɴʜ, ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ, ôɴɢ ᴅũɴɢ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ, xã ʟà ᴄấᴘ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ, ɢầɴ ᴅâɴ ɴʜấᴛ, ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴠớɪ ᴅâɴ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ đếɴ ᴠớɪ ᴅâɴ. ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ đếɴ đượᴄ ᴠớɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ʟà ɴʜờ ᴄấᴘ xã. ᴄʜủ ᴛịᴄʜ xã ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ 𝟺 ᴄáɴ ʙộ ᴄʜủ ᴄʜốᴛ ᴄủᴀ xã. ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄó ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ đượᴄ ɴʜɪệᴍ ᴠụ, ʜɪểᴜ đượᴄ ᴛâᴍ ᴛư ɴɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ ᴄủᴀ ᴅâɴ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄó ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴠớɪ ᴅâɴ.

ʜơɴ ɴữᴀ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ ᴅư ʟᴜậɴ xã ʜộɪ ɴóɪ đếɴ ᴍộᴛ số ʜạɴ ᴄʜế ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ ᴄơ sở ɴʜư ǫᴜᴀɴ ʟɪêᴜ, ʜáᴄʜ ᴅ.ị.ᴄʜ, xᴀ ᴅâɴ, ɴʜũɴɢ ɴʜɪễᴜ… ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴàʏ ᴄó đúɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜì ᴄầɴ ᴄó số ʟɪệᴜ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛʜựᴄ ᴄʜứɴɢ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴóɪ ᴄảᴍ ᴛíɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴅũɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ sᴜʏ ɴɢʜĩ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜì ʟᴜậɴ áɴ ᴘʜảɪ ʜᴏàɴʜ ᴛʀáɴɢ, ɴʜưɴɢ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴠậʏ. “ᴛôɪ đượᴄ đàᴏ ᴛạᴏ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ, đɪ 𝟸𝟶 ɴướᴄ, đếɴ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛʀườɴɢ đạɪ ʜọᴄ ʟớɴ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ. Ở ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴘʜᴀ’ᴛ ᴛʀɪểɴ ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ʀấᴛ ᴄụ ᴛʜể, ɴʜư ᴄáᴄʜ đâʏ 𝟷𝟶 ɴăᴍ ở ʜà ʟᴀɴ ᴄó đề ᴛàɪ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪếᴛ ᴄʜữ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ, ʜᴀʏ ᴄó ʟᴜậɴ áɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴʜổ ɴướᴄ ʙọᴛ ɴɢᴏàɪ đườɴɢ… ɴếᴜ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴʜữɴɢ đề ᴛàɪ ɴàʏ ʟạɪ ʙị ʙị ᴄʜê ʟà ᴠớ ᴠẩɴ, ɴʜưɴɢ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ đượᴄ ᴋ.ɪ.ɴ.ʜ ʜ.ᴏ.à.ɴ.ɢ ɢɪá ᴄó ᴛíɴʜ ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ, ᴄó ᴠăɴ ʜóᴀ”, ôɴɢ ɴóɪ.

ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴠɪệɴ ᴛâᴍ ʟý ʜọᴄ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ɢầɴ đâʏ ᴄáᴄ đề ᴛàɪ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄủᴀ ʜọᴄ ᴠɪệɴ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ xã ʜộɪ ʜướɴɢ đếɴ ɢắɴ ᴠớɪ ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ, ɢɪảɪ ǫᴜʏê’ᴛ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ. Đàᴏ ᴛạᴏ ɢắɴ ʟɪềɴ ᴠớɪ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ, ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ɢắɴ ʟɪềɴ ᴠớɪ đàᴏ ᴛạᴏ ɴêɴ ᴄáᴄ đề ᴛàɪ ʀấᴛ ᴛʜɪếᴛ ᴛʜựᴄ, ᴋʜôɴɢ ᴍôɴɢ ʟᴜɴɢ, xᴀ xôɪ.

Để ᴄó ᴍộᴛ ʟᴜậɴ áɴ ḃảǿ ᶌệ, ɢs ᴅũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴘʜảɪ ǫᴜᴀ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ sàɴɢ ʟọᴄ ɢồᴍ 𝟾 ʙướᴄ, ᴛừ ᴛʜɪ đầᴜ ᴠàᴏ, ɢóᴘ ý đề ᴄươɴɢ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ, ḃảǿ ᶌệ ᴛʀướᴄ ɴʜɪềᴜ ᴄấᴘ ʜộɪ đồɴɢ… “ǫᴜᴀ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴅàɪ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄó ᴍộᴛ đề ᴛàɪ ᴠớ ᴠẩɴ, ᴠô ɴɢʜĩᴀ ɴàᴏ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ ḃảǿ ᶌệ. ɢɪáᴏ sư ʜướɴɢ ᴅẫɴ ʟᴜậɴ áɴ ɴàʏ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴜẩɴ – ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ số ɢɪáᴏ sư đầᴜ ɴɢàɴʜ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ɢs ᴘʜạᴍ ʜᴜʏ ʜạᴄ, ɢs ᴘʜạᴍ ᴛấᴛ ᴅᴏɴɢ, ɢs ʜồ ɴɢọᴄ Đạɪ, 𝟺 ᴛứ ᴛʀụ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ᴛâᴍ ʟý ʜọᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ”, ôɴɢ ᴅũɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴠɴᴇxᴘʀᴇss