Sáng 16/1: Hơn 1,71 triệu bệnh nhân COVID-19 ở nước ta đã khỏi; 68 ca nhiễm biến chủng Omicron

Đời sống Tin Tức Xã Hội

ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đếɴ ɴᴀʏ đã ᴄó ʜơɴ 𝟷,𝟽𝟷 ᴛʀɪệᴜ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ɴướᴄ ᴛᴀ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ; ᴛʀᴏɴɢ số ᴄáᴄ ғ𝟶 đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄó 𝟻.𝟽𝟻𝟶 ᴄᴀ ɴặɴɢ; ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ở ɴướᴄ ᴛᴀ đã ᴛăɴɢ ʟêɴ 𝟼𝟾; ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴍɪềɴ ᴛâʏ ᴘʜầɴ ʟớɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ

ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ:  ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟸.𝟶𝟶𝟽.𝟾𝟼𝟸 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟸𝟾/𝟸𝟸𝟺 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟺𝟹/𝟸𝟸𝟺 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ (ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄứ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄó 𝟸𝟶.𝟹𝟺𝟽 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ).

Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 (ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ):  số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟà 𝟸.𝟶𝟶𝟷.𝟼𝟸𝟻 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟷.𝟽𝟷𝟻.𝟷𝟺𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ. ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ɴʜɪễᴍ ᴛíᴄʜ ʟũʏ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ɴàʏ: ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟻𝟷𝟶.𝟿𝟼𝟾), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟸𝟿𝟸.𝟶𝟸𝟹), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟿𝟿.𝟸𝟷𝟼), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟾𝟻.𝟸𝟺𝟻), ʜà ɴộɪ (𝟾𝟺.𝟿𝟽𝟶).

ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đếɴ ɴᴀʏ đã ᴄó ʜɪᴡɴ 𝟷,𝟽𝟷 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ɴướᴄ ᴛᴀ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ; ᴛʀᴏɴɢ số ᴄáᴄ ғ𝟶 đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄó 𝟻.𝟽𝟻𝟶 ᴄᴀ ɴặɴɢ . ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ: 𝟷.𝟽𝟷𝟽.𝟿𝟼𝟺 ᴄᴀ ; số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʟà 𝟻.𝟽𝟻𝟶 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó: ᴛʜở ô xʏ ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ɴạ: 𝟺.𝟶𝟻𝟽 ᴄᴀ; ᴛʜở ô xʏ ᴅòɴɢ ᴄᴀᴏ ʜғɴᴄ: 𝟾𝟸𝟿 ᴄᴀ; ᴛʜở ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ xâᴍ ʟấɴ: 𝟷𝟹𝟺 ᴄᴀ; ᴛʜở ᴍáʏ xâᴍ ʟấɴ: 𝟽𝟷𝟶 ᴄᴀ; ᴇᴄᴍᴏ: 𝟸𝟶 ᴄᴀ

số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ: ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴛử ᴠᴏɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟶𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: 𝟷𝟿𝟻 ᴄᴀ. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟹𝟻.𝟺𝟾𝟶 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟷,𝟾% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ.ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ xếᴘ ᴛʜứ 𝟸𝟼/𝟸𝟸𝟺 ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ, số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀêɴ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ xếᴘ ᴛʜứ 𝟷𝟹𝟶/𝟸𝟸𝟺 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ, ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ. sᴏ ᴠ ; ớɪ ᴄʜâᴜ Á, ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ xếᴘ ᴛʜứ 𝟼/𝟺𝟿 (xếᴘ ᴛʜứ 𝟹 ᴀsᴇᴀɴ), ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀêɴ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ xếᴘ ᴛʜứ 𝟸𝟼/𝟺𝟿 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ, ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ ᴄʜâᴜ Á (xếᴘ ᴛʜứ 𝟻 ᴀsᴇᴀɴ).

ᴛìɴʜ ʜìɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ: số ʟượɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛừ 𝟸𝟽/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ đượᴄ 𝟹𝟷.𝟹𝟿𝟽.𝟹𝟻𝟺 ᴍẫᴜ ᴛươɴɢ đươɴɢ 𝟽𝟼.𝟷𝟽𝟼.𝟿𝟼𝟼 ʟượᴛ ɴɢườɪ, ᴛăɴɢ 𝟷𝟷𝟶.𝟺𝟾𝟸 ᴍẫᴜ sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó. ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

ᴛổɴɢ số ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ʟà 𝟷𝟼𝟼.𝟿𝟺𝟸.𝟸𝟽𝟼 ʟɪềᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟷 ʟà 𝟽𝟾.𝟻𝟼𝟹.𝟶𝟻𝟿 ʟɪềᴜ, ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟽𝟸.𝟷𝟸𝟷.𝟷𝟾𝟺 ʟɪềᴜ, ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟹 (ᴛɪêᴍ ʙổ sᴜɴɢ/ᴛɪêᴍ ɴʜắᴄ ᴠà ᴍũɪ 𝟹 ᴄủᴀ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴀʙᴅᴀʟᴀ) ʟà 𝟷𝟼.𝟸𝟻𝟾.𝟶𝟹𝟹 ʟɪềᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴀɴɢ ᴍạɴɢ ᴡᴏʀʟᴅᴏᴍᴇᴛᴇʀ.ɪɴғᴏ, ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ, ᴛʜế ɢɪớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀêɴ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠà ᴛʀêɴ 𝟻.𝟷𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ ᴛớɪ ɴᴀʏ đã ᴠượᴛ 𝟹𝟸𝟼 ᴛʀɪệᴜ ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛʀêɴ 𝟻,𝟻𝟻 ᴛʀɪệᴜ ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ʙᴀ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴄó số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴛʜế ɢɪớɪ ʟà ᴘʜáᴘ (𝟹𝟸𝟺.𝟻𝟾𝟶 ᴄᴀ), Ấɴ Độ (𝟸𝟼𝟾.𝟿𝟿𝟿 ᴄᴀ) ᴠà ɪᴛᴀʟʏ (𝟷𝟾𝟶.𝟺𝟸𝟼 ᴄᴀ). ʙᴀ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴄó số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴛʜế ɢɪớɪ ʟà ɴɢᴀ (𝟽𝟸𝟹 ᴄᴀ), ᴍỹ (𝟼𝟺𝟿 ᴄᴀ) ᴠà ʙᴀ ʟᴀɴ (𝟺𝟸𝟿 ᴄᴀ).

ɴʜìɴ ᴄʜᴜɴɢ, ᴠớɪ ᴛʀêɴ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ, số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ ᴠẫɴ ở ᴍứᴄ ᴄᴀᴏ. ᴛíɴʜ ᴛừ đầᴜ đạɪ ᴅịᴄʜ, ᴍỹ ᴠẫɴ ʟà ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ᴍắᴄ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ᴛʀêɴ 𝟼𝟼,𝟹 ᴛʀɪệᴜ ᴄᴀ, ᴛɪếᴘ đó ʟà Ấɴ Độ ᴠớɪ 𝟹𝟽,𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ʙʀᴀᴢɪʟ ᴠớɪ ᴛʀêɴ 𝟸𝟸,𝟿 ᴛʀɪệᴜ ᴄᴀ ᴍắᴄ. ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴀsᴇᴀɴ, ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺ʜ ǫᴜᴀ, ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴀsᴇᴀɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟼𝟿.𝟻𝟿𝟷 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠà 𝟸𝟸𝟼 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴛổɴɢ số ɴɢườɪ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴛạɪ ᴀsᴇᴀɴ ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đã ʟà 𝟷𝟻.𝟼𝟺𝟿.𝟹𝟶𝟹 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟹𝟶𝟿.𝟿𝟸𝟼 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đứɴɢ đầᴜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴠề ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ. ᴛʜᴇᴏ ʙộ ʏ ᴛế ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟷, ɴướᴄ ɴàʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟿.𝟶𝟶𝟺 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴍứᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴛừ ᴛʀướᴄ đếɴ ɴᴀʏ. số ᴄᴀ đᴀɴɢ ᴘʜảɪ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄũɴɢ ᴛăɴɢ ᴋỷ ʟụᴄ ᴠớɪ 𝟸𝟾𝟶.𝟾𝟷𝟹 ᴄᴀ. ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs ʜɪệɴ ʟà ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴄó số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴠà ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛʜứ 𝟸 ở Đôɴɢ ɴᴀᴍ Á (sᴀᴜ ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ), ᴠớɪ ʜơɴ 𝟹,𝟷𝟼 ᴛʀɪệᴜ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ɢầɴ 𝟻𝟹.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ᴛᴘ ʜᴄᴍ: ᴛʜêᴍ 𝟷𝟽 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴʜɪễᴍ ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ . ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟷, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜêᴍ 𝟷𝟽 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴʜɪễᴍ ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ. ᴛấᴛ ᴄả đềᴜ ʟà ɴɢườɪ ᴛừ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴛʀở ᴠề, đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ. 𝟷𝟽 ᴄᴀ ɴàʏ đᴀɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ số 𝟷𝟸 (ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ), ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ. 𝟷𝟸 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ɴʜɪễᴍ ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛʀướᴄ đó đềᴜ đã xᴜấᴛ ᴠɪệɴ. ʜầᴜ ʜếᴛ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ʜᴏặᴄ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴʜẹ. ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế đã xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀêɴ 𝟸.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ ɴɢồɪ ᴄùɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ, ᴄó ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ ᴠớɪ 𝟷𝟸 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɴàʏ, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛấᴛ ᴄả đềᴜ âᴍ ᴛíɴʜ.

ɴʜư ᴠậʏ đếɴ ɴᴀʏ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ʟà 𝟹𝟶 ᴠà ᴄả ɴướᴄ 𝟼𝟾 ᴄᴀ: ʜà ɴộɪ (𝟷), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟸𝟽), ᴛᴘ ʜᴄᴍ (𝟹𝟶), ʜảɪ ᴅươɴɢ (𝟷), ʜảɪ ᴘʜòɴɢ (𝟷), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟸), Đà ɴẵɴɢ (𝟹), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟸) ᴠà ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟷). ʙộ ʏ ᴛế ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴛốᴄ độ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄủᴀ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴄᴀᴏ ɢấᴘ 𝟽 ʟầɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜóᴍ ᴄʜưᴀ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠà ɢấᴘ 𝟹 ʟầɴ ᴠớɪ ɴʜóᴍ đã ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đầʏ đủ ɴêɴ ᴅẫɴ đếɴ ᴛăɴɢ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ số ᴍắᴄ, ɢâʏ ǫᴜá ᴛảɪ ʜệ ᴛʜốɴɢ ʏ ᴛế, ᴄᴏɴ số ᴛử ᴠᴏɴɢ sẽ ᴛăɴɢ ʟêɴ ᴠì ᴠậʏ ᴠẫɴ ᴘʜảɪ đặᴛ ᴛʀọɴɢ ᴛâᴍ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

ʙộ ʏ ᴛế ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜủ độɴɢ ʙáᴍ sáᴛ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴅᴏ ᴄʜủɴɢ ᴍớɪ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ɢâʏ ʀᴀ; ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ᴛʜế ɢɪớɪ để ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, ᴄʜíɴʜ xáᴄ ᴠề ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ ɴàʏ; ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ; đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. Đᴀ ᴄố ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ᴍɪềɴ ᴛâʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟻𝟾𝟾 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 (ᴄó 𝟸𝟺 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ), đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ 𝟾𝟽 ᴄᴀ, ᴛử ᴠᴏɴɢ 𝟷𝟶 ᴄᴀ.

Đếɴ ɴᴀʏ, số ɴɢườɪ ᴛừ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ ᴛʀở ʟêɴ đã ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴍũɪ ᴍộᴛ đạᴛ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟷,𝟾%, đủ 𝟸 ᴍũɪ đạᴛ 𝟿𝟽,𝟿%. ᴄòɴ số ɴɢườɪ ᴛừ 𝟷𝟸-𝟷𝟽 ᴛᴜổɪ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ ᴍộᴛ đạᴛ 𝟿𝟷,𝟺%, ᴍũɪ 𝟸 đạᴛ 𝟾𝟻,𝟼%. ʙếɴ ᴛʀᴇ ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟻𝟽𝟽 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 (ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟻𝟽𝟸 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ), ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟹𝟸.𝟷𝟷𝟻 ᴄᴀ. ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟽𝟾𝟺 ғ𝟶 ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴠà 𝟼 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ʜɪệɴ ᴛỉɴʜ đã ᴄó 𝟸𝟿𝟹 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠà 𝟹𝟸.𝟸𝟻𝟾 ғ𝟶 ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ đɪềᴜ ᴛʀị. ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ ᴄó 𝟺𝟼𝟹 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 (ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟺𝟻𝟷 ғ𝟶 ᴄộɴɢ đồɴɢ). ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴛỉɴʜ ɴàʏ đã ᴄó 𝟸𝟹.𝟶𝟿𝟶 ᴄᴀ ᴍắᴄ. ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ᴄó 𝟷𝟿𝟸 ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ (đếɴ ɴᴀʏ ᴄó 𝟷𝟾.𝟽𝟸𝟽 ᴄᴀ) ᴠà 𝟼 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ (đếɴ ɴᴀʏ ᴄó 𝟷𝟻𝟺 ᴄᴀ). ᴄà ᴍᴀᴜ ᴛʜêᴍ 𝟺𝟹𝟾 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟹𝟿𝟹 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴍắᴄ ʟêɴ 𝟺𝟼.𝟽𝟶𝟾 ᴄᴀ. ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴛỉɴʜ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ 𝟽𝟸𝟺 ᴄᴀ, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ʟêɴ 𝟹𝟿.𝟶𝟸𝟸 ᴄᴀ; đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị 𝟽.𝟻𝟸𝟻 ᴄᴀ (ᴄó 𝟼.𝟸𝟶𝟸 ᴄᴀ ᴛạɪ ɴʜà), ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟺 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟêɴ 𝟸𝟺𝟽 ᴄᴀ. ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟹𝟿𝟹 ᴄᴀ ɴɢʜɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 (ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟹𝟶𝟿 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ); đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ 𝟿𝟾 ᴄᴀ; ᴄó 𝟾 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟà 𝟷𝟿𝟻 ᴄᴀ.

Đếɴ ɴᴀʏ ɴɢườɪ ᴛừ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ ᴛʀở ʟêɴ đã ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴍũɪ ᴍộᴛ đạᴛ 𝟿𝟿,𝟿% ᴠà ᴍũɪ 𝟸 đạᴛ 𝟿𝟾,𝟼%; ᴄòɴ ɴɢườɪ ᴛừ 𝟷𝟸-𝟷𝟽 ᴛᴜổɪ đã ᴛɪêᴍ ᴍũɪ ᴍộᴛ đạᴛ 𝟿𝟿,𝟺𝟽% ᴠà ᴍũɪ 𝟸 đạᴛ 𝟿𝟺,𝟸𝟼%. ᴛʀà ᴠɪɴʜ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟸𝟼 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟹𝟷𝟹 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ᴄó 𝟾𝟾𝟸 ᴄᴀ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ, ᴄó 𝟻 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ đᴀɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ đɪềᴜ ᴛʀị 𝟾.𝟶𝟽𝟸 ᴄᴀ. Đếɴ ɴᴀʏ, ᴛỉɴʜ ɴàʏ đã ᴄó 𝟹𝟺.𝟻𝟷𝟼 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿; 𝟸𝟾.𝟾𝟶𝟷 ᴄᴀ đã ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ, 𝟸𝟶𝟺 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ đẩʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 để ʙảᴏ ᴠệ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜᴜộᴄ ɴʜóᴍ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏẢɴʜ: ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ ʙạᴄ ʟɪêᴜ ᴄó 𝟷𝟽𝟼 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟹𝟹.𝟽𝟼𝟸 ᴄᴀ. ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ʙìɴʜ ᴘʜụᴄ 𝟹𝟸𝟻 ᴄᴀ, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ʟà 𝟹𝟷.𝟶𝟷𝟸 ᴄᴀ; ᴄó ᴍộᴛ ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟà 𝟸𝟿𝟺 ᴄᴀ; đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị 𝟸.𝟺𝟻𝟼 ᴄᴀ (ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛạɪ ɴʜà 𝟷.𝟸𝟺𝟶 ᴄᴀ). ᴛỉɴʜ ɴàʏ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà 𝟸.𝟸𝟸𝟿 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ (ᴄó 𝟸.𝟷𝟸𝟾 ғ𝟷). Đồɴɢ ᴛʜáᴘ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟷𝟹𝟹 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 (ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟺𝟼 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ), ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ʟêɴ 𝟺𝟼.𝟺𝟽𝟸 ᴄᴀ; đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị 𝟾.𝟷𝟿𝟼 ᴄᴀ, ᴄó 𝟾𝟶 ᴄᴀ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ (đếɴ ɴᴀʏ ᴄó 𝟹𝟽.𝟺𝟾𝟽 ᴄᴀ), ᴛử ᴠᴏɴɢ 𝟷𝟼 ᴄᴀ (đếɴ ɴᴀʏ ᴄó 𝟽𝟾𝟶 ᴄᴀ). ᴛᴘ ᴄầɴ ᴛʜơ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜêᴍ 𝟿𝟹 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄó 𝟷𝟶𝟹 ᴄᴀ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ, ᴄó 𝟷𝟸 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ. số ғ𝟶 đᴀɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ɴʜà ʟà 𝟾.𝟾𝟺𝟹 ᴄᴀ ᴠà ᴛạɪ ᴄơ sở ʏ ᴛế ʟà 𝟷.𝟶𝟺𝟷 ᴄᴀ. ᴛʜáɪ ʙìɴʜ