Puтιɴ Sử ᴅụɴԍ ɴнιều V Ũ Κ Нí ʙơм Нơι Để ɴԍнι ʙιɴн Ở Ucʀᴀιɴᴀ, Vừᴀ Đáɴн Vừᴀ Đùᴀ Ԍιỡɴ

Tin Tức

ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜ.ɪếɴ ᴛʀᴀɴʜ, ǫᴜâɴ độɪ ɴɢᴀ ᴄó ᴛʜể ʙấᴛ ɴɢờ “ᴛạᴏ ʀᴀ ᴄáᴄ sư đᴏàɴ xᴇ ᴛăɴɢ ʜᴀʏ ᴛʀᴜɴɢ đᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ” ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ 𝟹 ᴘʜúᴛ. Đɪềᴜ ɴàʏ ɴɢʜᴇ ɴʜư ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠɪễɴ ᴛưởɴɢ, ɴʜưɴɢ đó ʟà ᴛʜựᴄ ᴛế ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴍô ʜìɴʜ ᴠ.ũ ᴋʜ.í ʙơᴍ ʜơɪ đượᴄ sử ᴅụɴɢ để ɴɢʜɪ ʙɪɴʜ đốɪ ᴘʜươɴɢ.

ᴠ.ũ ᴋʜ.í ʙơᴍ ʜơɪ ɢɪốɴɢ ʜệᴛ ᴠ.ũ ᴋʜ.í ᴛʜậᴛ

ᴠɪệᴄ sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴍô ʜìɴʜ ᴠ.ũ ᴋʜ.í để ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʜỏᴀ ʟựᴄ ʜᴏặᴄ để ɴɢʜɪ ʙɪɴʜ đốɪ ᴘʜươɴɢ đã đượᴄ ǫᴜâɴ độɪ ɴʜɪềᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ sử ᴅụɴɢ ʀộɴɢ ʀãɪ ᴛừ ᴛʜờɪ ᴛʜế ᴄʜɪê’ɴ 𝟸. ᴛừ ɴʜữɴɢ ᴍô ʜìɴʜ đơɴ ɢɪảɴ ɢɪả ᴅạɴɢ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴋʜí ᴛàɪ ǫᴜâɴ sự để ᴋ.ɪ.ɴ.ʜ ʜ.ᴏ.à.ɴ.ɢ ʟừᴀ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛʀɪɴʜ s.á.ᴛ ᴄủᴀ đốɪ ᴘʜươɴɢ ᴠớɪ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ɴàʏ đã đượᴄ ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ, đơɴ ɢɪảɴ ʜóᴀ ᴠà ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴍô ʜìɴʜ ᴠ.ũ ᴋʜ.í ʙơᴍ ʜơɪ ᴛỏ ʀᴀ ʟà ᴘʜươɴɢ áɴ ʜợᴘ ʟý ɴʜấᴛ ᴠề ᴄả ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ, ᴛʜᴜ ʜồɪ, ᴄʜɪ ᴘʜí ᴄʜế ᴛạᴏ ᴠà ǫ.ᴜ.ᴀ.ɴ ᴛ.ʀ.ọ.ɴ.ɢ ʜơɴ ᴄả ʟà ʜɪệᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪ ʙɪɴʜ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀướᴄ ᴄáᴄ ᴋʜí ᴛàɪ ᴛʀɪɴʜ s.á.ᴛ ᴛʀêɴ ᴋʜôɴɢ, ᴛʀêɴ ʙộ ᴄủᴀ đốɪ ᴘʜươɴɢ.

ʀấᴛ ᴋʜó ᴄó ᴛʜể x.á.ᴄ địɴʜ đượᴄ ᴄáᴄ ᴋʜí ᴛàɪ ᴛʀêɴ ᴍặᴛ đấᴛ ʟà ᴛʜậᴛ ʜᴀʏ ᴄʜỉ ʟà ᴍô ʜìɴʜ ʙơᴍ ʜơɪ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄủᴀ ɴɢᴀ.

ᴄʜɪ ᴘʜí ʀẻ, ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄᴀᴏ

ʜɪệᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪ ʙɪɴʜ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴍô ʜìɴʜ ʙơᴍ ʜơɪ đã ᴛʜể ʜɪệɴ ʀõ ʀàɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ x.ᴜɴɢ đ.ộᴛ ᴛạɪ ʟɪêɴ ʙᴀɴɢ ɴᴀᴍ ᴛư ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟿. ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄᴜộᴄ ᴋʜôɴɢ ᴋíᴄʜ ᴄủᴀ ɴᴀᴛᴏ ᴛưởɴɢ ɴʜư đã ᴛʀúɴɢ ᴄáᴄ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ǫᴜâɴ sự ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ᴛư, ɴʜưɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴄʜúɴɢ ᴄʜỉ ʟà ᴄáᴄ ᴍô ʜìɴʜ ʙơᴍ ʜơɪ, ᴄòɴ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴄʜɪê’ɴ đấᴜ ᴛʜậᴛ đã đượᴄ ɴɢ.ụʏ ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ẩɴ ɴấᴘ ở ᴄáᴄ ᴠị ᴛʀí ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ số ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ᴛư, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ đầᴜ ᴛɪêɴ, ɴʜờ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɴɢʜɪ ʙɪɴʜ ᴛᴜʏệᴛ ʙằɴɢ ᴄáᴄ ᴍô ʜìɴʜ ʙơᴍ ʜơɪ, ɴᴀᴛᴏ ᴄʜỉ ᴘʜᴀ’ ʜủʏ đượᴄ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶 xᴇ ᴛăɴɢ, 𝟷𝟾 xᴇ ᴄʜɪê’ɴ đấᴜ ʙộ ʙɪɴʜ ᴠà ᴠàɪ ᴄʜụᴄ ᴛổ ʜợᴘ ᴘʜ.áᴏ ᴛự ʜàɴʜ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ʙảɴɢ ᴄʜɪê’ɴ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴘʜɪ ᴄôɴɢ ɴᴀᴛᴏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄó ᴛớɪ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴄʜɪê’ɴ đấᴜ, ᴋʜí ᴛàɪ ǫᴜâɴ sự ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ᴛư ʙị ᴘʜᴀ’ ʜủʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ đợᴛ ᴋʜôɴɢ ᴋíᴄʜ. ᴛʜựᴄ ᴛế, ʜọ đã ᴋ.ɪ.ɴ.ʜ ʜ.ᴏ.à.ɴ.ɢ ᴛʀúɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ɢɪả ᴅᴏ ɴᴀᴍ ᴛư ʙàʏ sẵɴ.

ɴʜữɴɢ ᴍô ʜìɴʜ ʙơᴍ ʜơɪ ʜᴏặᴄ đượᴄ ʟàᴍ ʙằɴɢ ᴄᴀᴏ sᴜ đượᴄ ᴛʜɪếᴛ ᴋế ʏ ɴʜư ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴄʜɪê’ɴ đấᴜ ᴛʜậᴛ ᴋʜɪếɴ ᴄáᴄ ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴛʀɪɴʜ s.á.ᴛ ɴᴀᴛᴏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴘʜâɴ ʙɪệᴛ đượᴄ đâᴜ ʟà ᴛʜậᴛ, đâᴜ ʟà ɢɪả ở độ ᴄᴀᴏ ᴠàɪ ᴋᴍ. ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʀᴏɴɢ số đó, ɴʜữɴɢ ǫᴜả ᴛêɴ ʟ.ửᴀ ᴛʀị ɢɪá ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴜsᴅ đượᴄ sử ᴅụɴɢ để ᴛɪêᴜ ᴅ.ɪệᴛ… ᴄáᴄ ᴍô ʜìɴʜ ᴄó ɢɪá ᴠàɪ ᴜsᴅ. ᴄʜíɴʜ ᴛừ ɴʜữɴɢ ʜɪệᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪ ʙɪɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ đó, ᴛừ đầᴜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟶 ᴛớɪ ɴᴀʏ, ǫᴜâɴ độɪ ɴɢᴀ đã ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴘʜᴀ’ᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠà ᴛʀᴀɴɢ ʙị ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ɴɢʜɪ ʙɪɴʜ sử ᴅụɴɢ ᴍô ʜìɴʜ ʙơᴍ ʜơɪ.

ʜɪệɴ ᴛạɪ, ǫᴜâɴ độɪ ɴɢᴀ sở ʜữᴜ số ʟượɴɢ ʟớɴ ᴄáᴄ ᴍô ʜìɴʜ ᴠ.ũ ᴋʜ.í, ᴛʀᴀɴɢ ʙị ʙơᴍ ʜơɪ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɴɢʜɪ ʙɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜ.ɪếɴ ᴛʀᴀɴʜ. ᴄʜúɴɢ ʟà xᴇ ᴛăɴɢ ᴛ-𝟽𝟸, ᴛ-𝟾𝟶, ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴄʜɪê’ɴ đấᴜ ᴍɪɢ-𝟸𝟿, ᴍɪɢ-𝟹𝟷 ᴠà ɴʜɪềᴜ ʟᴏạɪ ᴋʜí ᴛàɪ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ, ǫᴜâɴ sự ᴋʜáᴄ.

ᴍỗɪ ᴍô ʜìɴʜ ʙơᴍ ʜơɪ ɴặɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟶ᴋɢ, ᴄó ᴛʜể sử ᴅụɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍọɪ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ. ᴄʜúɴɢ ᴄó đầʏ đủ ᴛíɴʜ ɴăɴɢ để ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ʜᴏặᴄ ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴅã ᴄʜɪê’ɴ.

ᴄáᴄ ᴍô ʜìɴʜ ʙơᴍ ʜơɪ ᴄó ᴋíᴄʜ ᴛʜướᴄ, ʜìɴʜ ᴅáɴɢ ᴠà đặᴄ đɪểᴍ ɴʜậɴ ᴅạɴɢ

ɢɪốɴɢ ʏ ʜệᴛ ᴄáᴄ ᴋʜí ᴛàɪ ᴄʜɪê’ɴ đấᴜ ᴛʜậᴛ.

ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ɴɢᴀ ʜɪệɴ ᴋʜôɴɢ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề số ʟượɴɢ, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ áᴘ ᴅụɴɢ ᴛʀêɴ ᴄʜúɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛớɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽, ɴɢᴀ đã ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ ᴄáᴄ ᴍô ʜìɴʜ ǫᴜâɴ sự ʙơᴍ ʜơɪ ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ. ᴍộᴛ số ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷/𝟹 ᴄáᴄ ᴍô ʜìɴʜ ǫᴜâɴ sự ʙơᴍ ʜơɪ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ độɪ ɴɢᴀ đᴀɴɢ đượᴄ sử ᴅụɴɢ ᴠà ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ɴʜɪềᴜ ᴛʀᴏɴɢ số ᴄʜúɴɢ đᴀɴɢ ɢâʏ ʙấᴛ ɴɢờ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛʜ.ù đ.ịᴄʜ ᴠớɪ ᴍᴏsᴄᴏᴡ.’

Để ᴄó ᴄáᴄ ᴋʜí ᴛàɪ ʙơᴍ ʜơɪ ɴɢʜɪ ʙɪɴʜ ɢɪốɴɢ ᴛʜậᴛ ʜơɴ ᴠà ᴋ.ɪ.ɴ.ʜ ʜ.ᴏ.à.ɴ.ɢ ʟừᴀ ᴄáᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛʀɪɴʜ s.á.ᴛ ǫᴜᴀɴɢ-ảɴʜ ɴʜɪ’ệᴛ ᴄủᴀ đốɪ ᴘʜươɴɢ, ᴄáᴄ ᴍô ʜìɴʜ ʙơᴍ ʜơɪ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ độɪ ɴɢᴀ đượᴄ ᴛíᴄʜ ʜợᴘ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴘʜᴀ’ᴛ xạ ɴʜɪệᴛ đặᴄ ʙɪệᴛ. ᴄʜúɴɢ ᴍô ᴘʜỏɴɢ ᴛíɴ ʜɪệᴜ ɴʜɪệᴛ ɢɪốɴɢ ʜệᴛ ɴʜư ᴛʀᴀɴɢ ʙị ǫᴜâɴ sự ᴛʜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ.

ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜᴀ’ᴘ đó, ʙằɴɢ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴘʜᴀ’ᴘ ᴛʀɪɴʜ s.á.ᴛ ᴠệ ᴛɪɴʜ, ᴛʜɪếᴛ ʙị ʙᴀʏ ᴋʜôɴɢ ɴɢườɪ ʟáɪ, đốɪ ᴘʜươɴɢ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể x.á.ᴄ địɴʜ đượᴄ ᴛʀậɴ địᴀ ᴄʜúɴɢ ᴘʜᴀ’ᴛ ʜɪệɴ đượᴄ ᴄʜỉ ʟà ᴄáᴄ ᴍô ʜìɴʜ ʙơᴍ ʜơɪ.