Biệt thự phá quy hoạch, truy trách nhiệm Chủ tịch Cầu Giấy và cấp phó

Uncategorized

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch và phó chủ tịch phụ trách xây dựng đô thị quận Cầu Giấy trong vụ biệt thự pha’ √ỡ quy hoạch trên địa bàn.

Liên quan đến công trình biệt thự số 9 lô B (khu 5,2 ha phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có nhiều vι ρнâ.м, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký văn bản về việc xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan vι ρнâ.м trật tự xây dựng tại công trình biệt thự này.

Theo đó, xét báo cáo của Sở Nội vụ và của UBND quận Cầu Giấy liên quan việc thực hiện chỉ đạo của UBND TP x,ử lý vι ρнâ.м trật tự xây dựng tại công trình số 09 nhà B khu biệt thự 5,2ha, thành phố giao Sở Xây dựng căn cứ các quy định của pha’p luật chuyên ngành về xây dựng, quản lý đô thị tiếp tục phối hợp với UBND quận Cầu Giấy x.á.c định cụ thể trách nhiệm của tập thể UBND quận, Chủ tịch UBND quận, Phó chủ tịch UBND quận phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị khi để xảy ra vι ρнâ.м trật tự xây dựng.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu quận Cầu Giấy tiếp tục kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan đến biệt thự pha’ √ỡ quy hoạch.
Lãnh đạo Hà Nội giao UBND quận Cầu Giấy tiếp tục tổ chức kiểm điểm x.á.c định cụ thể trách nhiệm của tập thể UBND quận, Chủ tịch UBND quận, Phó chủ tịch UBND quận phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị trên cương vị là người đứng đầu cơ quan và người được giao phụ trách, chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực xây dựng đô thị.

Sở Nội vụ căn cứ vào kết quả x.á.c định, k.i.n.h h.o.à.n.g giá của Sở Xây dựng và UBND quận Cầu Giấy về trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị sẽ tham mưu, báo cáo UBND TP thực hiện quy trình xem xe’t x,ử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan.

Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, UBND quận Cầu Giấy gửi báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Nội vụ trước ngày 15/5 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND TP.