ᴠụ ᴄʜɪ 𝟸𝟶 ᴛỷ để đɪềᴜ Đạɪ ᴛá Đɪɴʜ ᴠăɴ ɴơɪ đɪ ᴛỉɴʜ ᴋʜáᴄ: ʙắᴛ ᴛʜêᴍ 𝟷 ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ

Uncategorized

Đàᴏ ɴɢọᴄ ᴄảɴʜ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟺𝟽, ᴛʀú ᴛᴘ. Đà ɴẵɴɢ) đã ʙị ʙắᴛ ᴠề ᴛộɪ “ᴍôɪ ɢɪớɪ ʜốɪ ʟộ” ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜɪ 𝟸𝟶 ᴛỷ đồɴɢ ᴄʜạʏ đɪềᴜ ᴄʜᴜʏểɴ Đạɪ ᴛá Đɪɴʜ ᴠăɴ ɴơɪ.
ʙáᴏ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ đưᴀ ᴛɪɴ, ᴛốɪ 𝟷𝟿/𝟹, Đàᴏ ɴɢọᴄ ᴄảɴʜ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟺𝟽, ᴄư ᴛʀú ᴛổ 𝟷, ᴘʜườɴɢ xᴜâɴ ʜà, ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴋʜê, ᴛᴘ. Đà ɴẵɴɢ) đã ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠì ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ʟừᴀ đảᴏ “ᴄʜạʏ đɪềᴜ độɴɢ” ɴʜằᴍ đɪềᴜ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ đɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜáᴄ.

Bị can Đào Ngọc Cảnh

ᴛʀướᴄ đó, ᴋʜɪ ᴄᴀ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ sảɴ xᴜấᴛ, ʙᴜôɴ ʙáɴ ᴘʜụ ᴛùɴɢ xᴇ ɢắɴ ᴍáʏ ᴠà ɴʜớᴛ xᴇ ɢɪả, ᴠớɪ số ʟượɴɢ ʟớɴ ᴄủᴀ ᴛʀầɴ ᴛʀí ᴍãɴʜ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟶, ᴄư ᴛʀú số 𝟿𝟻, đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ᴄảɴʜ, ᴘʜườɴɢ ᴄʜâᴜ ᴘʜú ᴀ, ᴛᴘ. ᴄʜâᴜ Đốᴄ , ᴛỉɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ) – ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ᴠà sảɴ xᴜấᴛ ɢɪᴀ ᴛʜịɴʜ, ᴍãɴʜ đã ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʙị ᴍộᴛ ɴʜóᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ʟừᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ.

ɴʜóᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴍãɴʜ ᴋʜᴀɪ ɢồᴍ ᴄó: Đàᴏ ɴɢọᴄ ᴄảɴʜ; ɴɢô ᴠăɴ ᴛʀọɴɢ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟹, ᴄư ᴛʀú ǫᴜậɴ ᴄẩᴍ ʟệ, ᴛᴘ. Đà ɴẵɴɢ); ᴠũ ᴠăɴ ǫᴜý (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟷, ᴄư ᴛʀú ǫᴜậɴ 𝟹, ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ) ᴠà ʜᴏàɴɢ ᴛʜị ᴛâᴍ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟼𝟽, ᴄư ᴛʀú ʜᴜʏệɴ ᴘʜúᴄ ᴛʜọ, ᴛᴘ.ʜà ɴộɪ).

ᴠề ᴠɪệᴄ ʙị ʟừᴀ đảᴏ, ᴍãɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴅᴏ ᴄó ý đồ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ âᴍ ᴍưᴜ đɪềᴜ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ đɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜáᴄ ᴠớɪ ɢɪá 𝟸𝟶 ᴛỷ đồɴɢ ɴêɴ ʜắɴ đã ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ɴʜóᴍ ᴄảɴʜ, ᴛʀọɴɢ, ǫᴜý, ᴛâᴍ.

ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ᴍãɴʜ sẽ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʀướᴄ ᴠàᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄủᴀ ᴛâᴍ 𝟷𝟶 ᴛỷ đồɴɢ ᴠà ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ sᴀᴜ 𝟹 ɴɢàʏ sẽ ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đɪềᴜ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴʜóᴍ ᴄảɴʜ, ᴛʀọɴɢ, ǫᴜý, ᴛâᴍ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đượᴄ âᴍ ᴍưᴜ đɪềᴜ ᴄʜᴜʏểɴ Đạɪ ᴛá Đɪɴʜ ᴠăɴ ɴơɪ ɴêɴ ᴛʀả ʟạɪ ᴄʜᴏ ᴍãɴʜ 𝟽,𝟺 ᴛỷ, ᴄòɴ 𝟸,𝟼 ᴛỷ ʙọɴ ᴄʜúɴɢ ɴóɪ ᴅốɪ đã ᴛốɴ ᴛɪềɴ ʟᴏ ʟóᴛ ɴʜưɴɢ ᴛʜựᴄ ᴄʜấᴛ ʟà ᴄʜɪᴀ ɴʜᴀᴜ ᴛɪêᴜ xàɪ.

sᴀᴜ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄủᴀ ᴍãɴʜ, ᴄᴀ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ xáᴄ địɴʜ: Đàᴏ ɴɢọᴄ ᴄảɴʜ đã ᴍôɪ ɢɪớɪ ʜốɪ ʟộ ᴄʜᴏ ᴛʀầɴ ᴛʀí ᴍãɴʜ 𝟸𝟶 ᴛỷ đồɴɢ ʜốɪ ʟộ, để ɴʜờ ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ɴɢô ᴠăɴ ᴛʀọɴɢ, ʜᴏàɴɢ ᴛʜị ᴛâᴍ ᴠà ᴠũ ᴠăɴ ǫᴜý đưᴀ ʜốɪ ʟộ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴄᴀᴏ để đɪềᴜ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ đɪ ɴơɪ ᴋʜáᴄ.

ᴠì ᴠậʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄᴀ ᴛỉɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴠớɪ ɴʜóᴍ Đàᴏ ɴɢọᴄ ᴄảɴʜ; ɴɢô ᴠăɴ ᴛʀọɴɢ, ᴠũ ᴠăɴ ǫᴜý ᴠà ʜᴏàɴɢ ᴛʜị ᴛâᴍ.