ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜắɴɢ ᴜ𝟸𝟹 ᴛʜáɪ ʟᴀɴ: ᴄʜờ ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ᴛᴏả sáɴɢ

Uncategorized

ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ sắᴍ ᴠᴀɪ ɴɢườɪ ʜùɴɢ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠớɪ ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ǫᴜý ɴʜư ᴠàɴɢ ᴠàᴏ ʟướɪ ᴜ𝟸𝟹 ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ, ɴʜưɴɢ ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ ᴄầɴ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ᴛʜế ở ʜọᴄ ᴛʀò.
* ᴠᴛᴄ ɴᴇᴡs ᴛườɴɢ ᴛʜᴜậᴛ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʀậɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠs ᴜ𝟸𝟹 ᴛʜáɪ ʟᴀɴ ᴛừ 𝟷𝟿ʜ ᴛốɪ ɴᴀʏ.

ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ʙằɴɢ ᴠàɴɢ ᴄủᴀ ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ᴛʀướᴄ ᴜ𝟸𝟹 ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ đã đưᴀ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠàᴏ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ sᴇᴀ ɢᴀᴍᴇs ᴛʜứ ʜᴀɪ ᴅướɪ ᴛʜờɪ ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ. ᴋʜɪ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ sᴜấᴛ ᴄầᴜ ᴛʜủ ǫᴜá ᴛᴜổɪ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ đã ᴋỳ ᴠọɴɢ ɴʜữɴɢ ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ɴʜư ᴛʜế ᴛừ ʜọᴄ ᴛʀò.

ᴠớɪ ʙảɴ ʟĩɴʜ đượᴄ ᴛʀᴜɪ ʀèɴ ở ɴʜɪềᴜ ɢɪảɪ đấᴜ ɴʜư ᴀғғ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟷𝟾, ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸 ʜᴀʏ ᴜ𝟸𝟹 ᴄʜâᴜ Á 𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ʟà ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ để ɢɪảɪ ʙàɪ ᴛᴏáɴ ɢʜɪ ʙàɴ ᴠà ᴛʜựᴄ ᴛế đã ᴘʜầɴ ɴàᴏ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ đượᴄ ɴăɴɢ ʟựᴄ.

ᴠɪᴅᴇᴏ: ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ 𝟷-𝟶 ᴜ𝟸𝟹 ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ

𝟸 ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ᴄủᴀ ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ở sᴇᴀ ɢᴀᴍᴇs 𝟹𝟷 đềᴜ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ xᴏᴀʏ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛìɴʜ ᴛʜế ᴄʜᴏ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. Ở ᴠòɴɢ ʙảɴɢ, ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ᴛừɴɢ súᴛ ᴛᴜɴɢ ʟướɪ ᴜ𝟸𝟹 ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ, ʙᴜộᴄ đốɪ ᴛʜủ ᴘʜảɪ ᴅồɴ ʟêɴ ᴛấɴ ᴄôɴɢ, sᴀᴜ đó ᴠỡ ᴛʀậɴ ᴠà ᴛʜᴜᴀ ᴛʜêᴍ 𝟸 ʙàɴ ɴữᴀ (ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ᴋɪếɴ ᴛạᴏ ᴄʜᴏ ʜùɴɢ ᴅũɴɢ ɢʜɪ ʙàɴ).

Đếɴ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴛốɪ 𝟷𝟿/𝟻, ᴄú đáɴʜ đầᴜ ᴄủᴀ ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴘʜᴀ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄó ɴéᴛ ʜɪếᴍ ʜᴏɪ ᴄủᴀ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ᴛʀậɴ đấᴜ. ʙàɴ ᴛʜắɴɢ đã ɢɪúᴘ ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ɢɪảɪ ᴛỏᴀ áᴘ ʟựᴄ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴʜà ᴄầᴍ ǫᴜâɴ ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ʀõ ʀàɴɢ ᴄầɴ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ɴữᴀ ở ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛʜᴜộᴄ ʙɪêɴ ᴄʜế ᴄʟʙ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ.

ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɢʜɪ ʙàɴ ở ʜɪệᴘ ᴘʜụ, ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ đã ʙỏ ʟỡ 𝟸 ᴄơ ʜộɪ ɢʜɪ ʙàɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸 ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ đốɪ ᴍặᴛ ᴍà đáɴɢ ʀᴀ, ᴄầᴜ ᴛʜủ 𝟸𝟻 ᴛᴜổɪ ᴄó ᴛʜể xử ʟý ᴛốᴛ ʜơɴ. ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ᴄũɴɢ ᴅứᴛ đɪểᴍ ʜỏɴɢ sᴀᴜ đườɴɢ ᴄʜᴜʏềɴ ɴɢᴀɴɢ ᴅọɴ ᴄỗ ᴄủᴀ ᴠăɴ Đô ᴄᴜốɪ ʜɪệᴘ 𝟷.

ɴếᴜ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴍᴀɴɢ áᴏ số 𝟿 xử ʟý ᴋʜéᴏ ʜơɴ ở ɴʜữɴɢ ᴄơ ʜộɪ ăɴ ʙàɴ, ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ᴛʜể đã ᴅứᴛ đɪểᴍ đốɪ ᴛʜủ ᴛʀᴏɴɢ 𝟿𝟶 ᴘʜúᴛ để ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴛʜể ʟựᴄ. ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ súᴛ ᴛᴜɴɢ ʟướɪ ᴜ𝟸𝟹 ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ ᴄủᴀ ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ᴄʜỉ đơɴ ɢɪảɴ ʟà ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴛɪềɴ đạᴏ.

“ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ɢʜɪ ʙàɴ, ɴʜưɴɢ ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄủᴀ ʀɪêɴɢ ᴄậᴜ ấʏ ᴍà ᴄó ᴄôɴɢ sứᴄ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ đồɴɢ độɪ ᴋʜáᴄ. Đâʏ ʟà ɴỗ ʟựᴄ ᴄủᴀ ᴄả độɪ”, ôɴɢ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ.

ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ᴄó ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ɢɪảɪ ᴛỏᴀ ᴛâᴍ ʟý.

Ở ᴄáᴄ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴠớɪ ᴜ𝟸𝟹 ᴍʏᴀɴᴍᴀʀ ʜᴀʏ ᴜ𝟸𝟹 ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs ᴛʀướᴄ đó, ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ᴄũɴɢ ʙỏ ʟỡ ᴍộᴛ số ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ăɴ ʙàɴ. ᴛɪềɴ đạᴏ 𝟸𝟻 ᴛᴜổɪ ᴠẫɴ ᴄʜọɴ ᴠị ᴛʀí ᴛốᴛ, ʙɪếᴛ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở ɴʜữɴɢ đɪểᴍ ɴóɴɢ, ɴʜưɴɢ ᴅứᴛ đɪểᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴛɪɴʜ ᴛế ᴠà ʜɪệᴜ ǫᴜả ɴʜư ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴅíɴʜ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ.

ɴếᴜ ʟà ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴜ𝟸𝟹, ᴍàɴ ᴛʀìɴʜ ᴅɪễɴ ᴄủᴀ ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ đã đủ đáᴘ ứɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠớɪ ᴄʜâɴ súᴛ đã ɢʜɪ 𝟼 ʙàɴ ở sᴇᴀ ɢᴀᴍᴇs 𝟹𝟷 ᴠà ᴄó ᴛʜâᴍ ɴɪêɴ 𝟻 ɴăᴍ ᴋʜᴏáᴄ áᴏ ᴛᴜʏểɴ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ ᴄó ǫᴜʏềɴ đòɪ ʜỏɪ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ở ʜọᴄ ᴛʀò. ᴄầᴜ ᴛʜủ sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟽 ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜựᴄ sự ʟàᴍ ᴛốᴛ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴅẫɴ ᴅắᴛ ʜàɴɢ ᴄôɴɢ, ᴛʜể ʜɪệɴ ᴛầᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟốɪ ᴄʜơɪ.

ᴄó ᴛʜể ʜɪểᴜ ᴘʜầɴ ɴàᴏ ᴄʜᴏ ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ, ʙởɪ ᴋʜɪ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢʜɪ ʙàɴ ɴʜỏ ɢɪọᴛ, sứᴄ éᴘ ʟᴜôɴ đổ ᴅồɴ ʟêɴ ᴠᴀɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴘʜᴏɴɢ. ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ʟà ᴄáɪ ᴛêɴ “ʜứɴɢ ᴍũɪ ᴄʜịᴜ sàᴏ” ᴠà áᴘ ʟựᴄ ᴄòɴ ᴛăɴɢ ʜơɴ ɴữᴀ sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ʟầɴ ʙỏ ʟỡ ᴄơ ʜộɪ. ᴘʜᴀ ᴄởɪ áᴏ ăɴ ᴍừɴɢ ᴘʜấɴ ᴋʜíᴄʜ sᴀᴜ ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ở ᴘʜúᴛ 𝟷𝟷𝟷 ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴀɴʜ đã ɢɪảɪ ᴛỏᴀ đượᴄ áᴘ ʟựᴄ ᴅồɴ ɴéɴ ʀấᴛ ʟâᴜ.

ᴅù ᴠậʏ, ᴄầᴜ ᴛʜủ ɢốᴄ ʜảɪ ᴅươɴɢ đã ᴛʜɪ đấᴜ ở ɴʜɪềᴜ ɢɪảɪ ʟớɴ. Đâʏ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ, ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ʙị ʜᴏàɪ ɴɢʜɪ ᴠề ɴăɴɢ ʟựᴄ. số 𝟿 ᴄủᴀ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ᴋʜó ᴋʜăɴ để ᴄʜứɴɢ ᴛỏ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴛɪềɴ đạᴏ số 𝟷 ᴄủᴀ độɪ ᴛᴜʏểɴ. ᴅᴏ đó, ᴍũɪ ᴅùɪ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ᴄó ᴛʜể ᴄàɴɢ ᴛạᴏ ᴛʜêᴍ độɴɢ ʟựᴄ để ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ʙùɴɢ ɴổ ở ᴛʀậɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ.

ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟà ʜọᴄ ᴛʀò ᴄủᴀ ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ ᴘʜảɪ ʟấʏ ʟạɪ sự ʟạɴʜ ʟùɴɢ ᴠà ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ ᴛʀướᴄ ᴄầᴜ ᴍôɴ. ᴜ𝟸𝟹 ᴛʜáɪ ʟᴀɴ ʟà đốɪ ᴛʜủ ᴋʜáᴄ xᴀ ᴍộᴛ ᴜ𝟸𝟹 ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ ᴄòɴ ɴᴏɴ ᴛʀẻ. sẽ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴄơ ʜộɪ để ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ᴄó ᴛʜể ᴄʜᴜộᴄ ʟỗɪ ɴʜư ᴛʀậɴ ʙáɴ ᴋếᴛ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ.