ᴛɪɴ ʙᴜồɴ: Đạɪ ᴜý ᴄôɴɢ ᴀɴ ở Đồɴɢ ᴛʜáᴘ ʜʏ sɪɴʜ ᴋʜɪ ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ

Uncategorized

ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ 𝟸 ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ ᴛàɪ sảɴ, Đạɪ ᴜý ᴄôɴɢ ᴀɴ ở Đồɴɢ ᴛʜáᴘ ʙị ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ đạᴘ ᴠàᴏ xᴇ ᴍáʏ ᴅẫɴ đếɴ ᴛé ɴɢã, ʜʏ sɪɴʜ.
ɴɢàʏ 𝟺/𝟾, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ ʜʏ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ.

Đạɪ úʏ ʜồ ᴛấɴ ᴅươɴɢ.

ᴛʀưᴀ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, Đạɪ úʏ ʜồ ᴛấɴ ᴅươɴɢ, ᴘʜó Độɪ ᴛʀưởɴɢ Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ʜìɴʜ sự, ᴋɪɴʜ ᴛế ᴠà ᴍᴀ ᴛúʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʟấᴘ ᴠò (Đồɴɢ ᴛʜáᴘ) ᴄùɴɢ đồɴɢ độɪ ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ đốɪ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ ᴛàɪ sảɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴛʀᴜʏ đᴜổɪ ᴛʀêɴ ᴛᴜʏếɴ ǫᴜốᴄ ʟộ ɴ𝟸ʙ, Đạɪ ᴜý ᴅươɴɢ ʙị ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ đạᴘ ᴠàᴏ xᴇ ᴍáʏ ᴅẫɴ đếɴ ᴛé ɴɢã. ᴄú ɴɢã ᴋʜɪếɴ Đạɪ úʏ ʜồ ᴛấɴ ᴅươɴɢ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ ᴠà ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʀêɴ đườɴɢ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ.

ʜᴀɪ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó.

ʙᴀɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ.