ᴋʜẩɴ: ᴛʀᴜʏ ɴã đặᴄ ʙɪệᴛ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ɴʜàɴ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐǫᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴀɪᴄ

Tin Tức

ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟻, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʀᴜʏ ɴã đặᴄ ʙɪệᴛ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ɴʜàɴ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐǫᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛɪếɴ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴛế (ᴀɪᴄ).
ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄăɴ ᴄứ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đốɪ ᴠớɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ɴʜàɴ (sɴ 𝟸𝟸/𝟾/𝟷𝟿𝟼𝟿 ᴛạɪ ʙắᴄ ɴɪɴʜ), ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐǫᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛɪếɴ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴛế (ᴀɪᴄ), đồɴɢ ᴛʜờɪ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ɴʜàɴ ʙỏ ᴛʀốɴ; ᴄăɴ ᴄứ Đɪềᴜ 𝟹𝟼 ᴠà Đɪềᴜ 𝟸𝟹𝟷 ʙộ ʟᴜậᴛ ᴛố ᴛụɴɢ ʜìɴʜ sự; ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʀᴜʏ ɴã đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ɴʜàɴ. ɢɪớɪ ᴛíɴʜ: ɴữ; ᴛêɴ ɢọɪ ᴋʜáᴄ: ᴋʜôɴɢ; ǫᴜê ǫᴜáɴ: ᴛʜᴜậɴ ᴛʜàɴʜ, ʙắᴄ ɴɪɴʜ; ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ: ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ; ᴅâɴ ᴛộᴄ: ᴋɪɴʜ; ᴛôɴ ɢɪáᴏ: ᴋʜôɴɢ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀᴜʏ ɴã đặᴄ ʙɪệᴛ ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ɴʜàɴ.

Đặᴄ đɪểᴍ ɴʜậɴ ᴅạɴɢ: sẹᴏ ᴄʜấᴍ ᴄáᴄʜ 𝟺,𝟻 ᴄᴍ sᴀᴜ ᴄáɴʜ ᴍũɪ ᴛʀáɪ. ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ: ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐǫᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛɪếɴ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴛế (ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴀɪᴄ). số ᴄᴍɴᴅ/ᴛʜẻ ᴄᴄᴄᴅ/ʜộ ᴄʜɪếᴜ: 𝟶𝟶𝟷𝟷𝟼𝟿𝟶𝟶𝟿𝟿𝟿𝟿; ᴄấᴘ ɴɢàʏ 𝟸𝟹 ᴛʜáɴɢ 𝟿 ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿; ɴơɪ ᴄấᴘ: ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ Đᴋǫʟ ᴄư ᴛʀú ᴠà ᴅʟǫɢ ᴠề ᴅâɴ ᴄư, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ.

ɴơɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʀú: ᴄăɴ ʜộ 𝟷𝟷𝟶𝟸, ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴘᴀᴄɪғɪᴄ ᴘʟᴀᴄᴇ, số 𝟾𝟹ʙ ᴘʜố ʟý ᴛʜườɴɢ ᴋɪệᴛ, ᴘʜườɴɢ ᴛʀầɴ ʜưɴɢ Đạᴏ, ǫᴜậɴ ʜᴏàɴ ᴋɪếᴍ, ᴛᴘ ʜà ɴộɪ. ɴơɪ ở ʜɪệɴ ᴛạɪ: ᴄăɴ ʜộ 𝟷𝟽𝟶𝟿-𝟷𝟽𝟷𝟶, ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴘᴀᴄɪғɪᴄ ᴘʟᴀᴄᴇ, số 𝟾𝟹ʙ ᴘʜố ʟý ᴛʜườɴɢ ᴋɪệᴛ, ᴘʜườɴɢ ᴛʀầɴ ʜưɴɢ Đạᴏ, ǫᴜậɴ ʜᴏàɴ ᴋɪếᴍ, ᴛᴘ ʜà ɴộɪ. ʜọ ᴛêɴ ʙố: ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴍỹ; ʜọ ᴛêɴ ᴍẹ: ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʜʏ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʀụ sở ᴄủᴀ ᴀɪᴄ.

ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ɴʜàɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề đấᴜ ᴛʜầᴜ ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 𝟹, Đɪềᴜ 𝟸𝟸𝟸 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻 (sửᴀ đổɪ ʙổ sᴜɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽), ᴛʀốɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟿 ᴛʜáɴɢ 𝟼 ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷. ᴄʜỗ ở ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛʀốɴ: ᴄăɴ ʜộ 𝟷𝟽𝟶𝟿-𝟷𝟽𝟷𝟶, ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴘᴀᴄɪғɪᴄ ᴘʟᴀᴄᴇ, số 𝟾𝟹ʙ ᴘʜố ʟý ᴛʜườɴɢ ᴋɪệᴛ, ᴘʜườɴɢ ᴛʀầɴ ʜưɴɢ Đạᴏ, ǫᴜậɴ ʜᴏàɴ ᴋɪếᴍ, ᴛᴘ ʜà ɴộɪ.

ʙấᴛ ᴋỳ ɴɢườɪ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴄó ǫᴜʏềɴ ʙắᴛ ᴠà ɢɪảɪ ɴɢᴀʏ ɴɢườɪ đᴀɴɢ ʙị ᴛʀᴜʏ ɴã đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ʜᴏặᴄ ᴜʙɴᴅ ɴơɪ ɢầɴ ɴʜấᴛ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙắᴛ ʜᴏặᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀᴜʏ ɴã ᴘʜảɪ ʙáᴏ ɴɢᴀʏ ᴄʜᴏ Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴀɴʜ ʜàᴏ. Địᴀ ᴄʜỉ: ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, số 𝟺𝟽 ᴘʜạᴍ ᴠăɴ Đồɴɢ, ᴘʜườɴɢ ᴍᴀɪ ᴅịᴄʜ, ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ, ᴛᴘ ʜà ɴộɪ; Đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ: 𝟶𝟿𝟷𝟼𝟽𝟽𝟽𝟽𝟼𝟽.