ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ: ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴛêɴ ʟửᴀ ʙắɴ ᴛʀúɴɢ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ ǫᴜᴀɴʜ Đàɪ ʟᴏᴀɴ

Uncategorized

ǫᴜâɴ độɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ʜôᴍ ɴᴀʏ (𝟺/𝟾) đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ “ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴄó” ǫᴜᴀɴʜ Đàɪ ʟᴏᴀɴ.
ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴍớɪ ɴʜấᴛ, ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ ʟà ɴʜằᴍ ᴠàᴏ ᴍỹ ᴠà Đàɪ ʟᴏᴀɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ǫᴜâɴ độɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴄáᴄ ᴛêɴ ʟửᴀ đượᴄ ᴘʜóɴɢ ᴛʜử đã ʙắɴ ᴛʀúɴɢ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ.

ᴄᴜộᴄ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛạɪ 𝟼 ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ǫᴜᴀɴʜ đảᴏ Đàɪ ʟᴏᴀɴ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ đã ʙắᴛ đầᴜ ᴛừ 𝟷𝟸ʜ ɴɢàʏ 𝟺/𝟾 (𝟷𝟷ʜ ɢɪờ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ). ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ɴướᴄ ɴàʏ ɢọɪ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ ʟà “ᴄʜưᴀ ᴄó ᴛɪềɴ ʟệ” ᴠì đâʏ ᴅự ᴋɪếɴ ʟà ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄáᴄ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ độɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ​ʙᴀʏ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ Đàɪ ʟᴏᴀɴ.

ᴛêɴ ʟửᴀ ᴘʜóɴɢ ᴛừ ᴛàᴜ ɴɢầᴍ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ. (Ảɴʜ: ɢᴇᴛᴛʏ).

ᴛɪếᴘ đó, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟹ʜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄʜɪếɴ ᴋʜᴜ ᴍɪềɴ Đôɴɢ “đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ʙắɴ đạɴ ᴛʜậᴛ ᴛầᴍ xᴀ ở ᴇᴏ ʙɪểɴ Đàɪ ʟᴏᴀɴ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đã địɴʜ ở ᴘʜíᴀ Đôɴɢ ᴇᴏ ʙɪểɴ ᴠà đạᴛ đượᴄ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴍᴏɴɢ đợɪ”.

ᴀʀʀᴏᴡ_ғᴏʀᴡᴀʀᴅ_ɪᴏsĐọᴄ ᴛʜêᴍ
ᴘᴏᴡᴇʀᴇᴅ ʙʏ ɢʟɪᴀsᴛᴜᴅɪᴏ
ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴡᴇᴄʜᴀᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ᴄʜɪếɴ ᴋʜᴜ ᴍɪềɴ Đôɴɢ ᴄũɴɢ ᴅẫɴ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴄủᴀ Đạɪ ᴛá ᴛʜɪ ɴɢʜị, ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄʜɪếɴ ᴋʜᴜ, xáᴄ ɴʜậɴ ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ 𝟺/𝟾 ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴄủᴀ ᴄʜɪếɴ ᴋʜᴜ ᴍɪềɴ Đôɴɢ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄᴜộᴄ ᴅɪễɴ ᴛậᴘ độᴛ ᴋíᴄʜ ʜỏᴀ ʟựᴄ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ đᴀ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ, đᴀ ʟᴏạɪ ʜìɴʜ ᴠàᴏ ᴠùɴɢ ʙɪểɴ địɴʜ sẵɴ ɴɢᴏàɪ ᴋʜơɪ ᴘʜíᴀ Đôɴɢ đảᴏ Đàɪ ʟᴏᴀɴ. ᴛấᴛ ᴄả ᴛêɴ ʟửᴀ đềᴜ ᴄʜíɴʜ xáᴄ đáɴʜ ᴛʀúɴɢ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ. ᴛᴏàɴ ʙộ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ʙắɴ đạɴ ᴛʜậᴛ đã ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴛốᴛ đẹᴘ ᴠà ᴠɪệᴄ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴄáᴄ ᴠùɴɢ ʙɪểɴ ᴠà ᴠùɴɢ ᴛʀờɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đã đượᴄ ᴅỡ ʙỏ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴘʜòɴɢ ᴠệ Đàɪ ʟᴏᴀɴ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ ᴄũɴɢ xáᴄ ɴʜậɴ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ đạɪ ʟụᴄ đã ᴘʜóɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴛêɴ ʟửᴀ đạɴ đạᴏ Đôɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ʀᴀ ᴠùɴɢ ʙɪểɴ ᴘʜíᴀ Đôɴɢ ʙắᴄ ᴠà ᴛâʏ ɴᴀᴍ Đàɪ ʟᴏᴀɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ ᴍà ɴướᴄ ɴàʏ ɢọɪ ʟà ᴍộᴛ ʟᴏạᴛ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ đáᴘ ᴛʀả ǫᴜâɴ sự, ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ Đàᴍ ᴋʜắᴄ ᴘʜɪ ᴛᴜʏêɴ ʙố, ᴄʜɪếɴ ᴋʜᴜ ᴍɪềɴ Đôɴɢ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ ɢɪảɪ ᴘʜóɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ ᴄó ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴛʀêɴ ᴠùɴɢ ʙɪểɴ ᴠà ᴠùɴɢ ᴛʀờɪ ǫᴜᴀɴʜ đảᴏ Đàɪ ʟᴏᴀɴ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ độᴛ ᴋíᴄʜ ᴛʀêɴ ʙɪểɴ, ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴛʀêɴ ʙộ ᴠà ᴛáᴄ ᴄʜɪếɴ ɢɪàɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛʀêɴ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ʜợᴘ đᴀ ǫᴜâɴ ʙɪɴʜ ᴄʜủɴɢ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙắɴ đạɴ ᴛʜậᴛ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴠũ ᴋʜí đạɴ đạᴏ ᴄʜíɴʜ xáᴄ, ᴠà đâʏ ʟà ᴍộᴛ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ “ʀăɴ đᴇ ɴɢʜɪêᴍ ᴋʜắᴄ” đốɪ ᴠớɪ ᴍỹ ᴠà Đàɪ ʟᴏᴀɴ.

ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟺/𝟾, ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴄáᴄ ʜộɪ ɴɢʜị ɴɢᴏạɪ ᴛʀưởɴɢ Đôɴɢ Á ở ᴄᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ, ɴɢᴏạɪ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴠươɴɢ ɴɢʜị ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ʟêɴ áɴ ᴄʜᴜʏếɴ ᴛʜăᴍ Đàɪ ʟᴏᴀɴ ᴄủᴀ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜạ ᴠɪệɴ ᴍỹ ɴᴀɴᴄʏ ᴘᴇʟᴏsɪ. Ôɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ “ɴỗ ʟựᴄ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴛốɪ đᴀ” để ᴛʀáɴʜ ᴄᴜộᴄ ᴋʜủɴɢ ʜᴏảɴɢ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛᴜʏêɴ ʙố sẽ ᴛʜựᴄ ᴛʜɪ ɴʜữɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛổɴɢ ʜợᴘ” ở ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ, ᴋʜẳɴɢ địɴʜ đâʏ ʟà “ɴʜữɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ ᴛʜủ, đáᴘ ᴛʀả ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠà ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, đã đượᴄ ᴄâɴ ɴʜắᴄ ᴠà đáɴʜ ɢɪá ᴋỹ ʟưỡɴɢ.

ʜɪệɴ ᴄʜưᴀ ʀõ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʀả đũᴀ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ʟà ɢì. ᴛʀướᴄ đó, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛậᴘ ᴛʀậɴ đã đượᴄ ʜãɴɢ ᴛɪɴ ᴛâɴ ʜᴏᴀ đăɴɢ ᴠàᴏ ᴛốɪ 𝟸/𝟾, ᴄʜỉ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟻 ᴘʜúᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴄʜở ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜạ ᴠɪệɴ ᴍỹ ɴᴀɴᴄʏ ᴘᴇʟᴏsɪ đáᴘ xᴜốɴɢ Đàɪ ʟᴏᴀɴ.