ɴữ sɪɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ 𝟽 ɴɢàʏ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

Sức Khỏe Tin Tức

ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị xáᴄ ɴʜậɴ, ɴữ sɪɴʜ ɴ.ᴛ.ɴ.ɴ. (𝟷𝟽 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴛạɪ xã ᴛʀɪệᴜ Đạɪ, ʜᴜʏệɴ ᴛʀɪệᴜ ᴘʜᴏɴɢ) đã ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ 𝟽 ɴɢàʏ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ʟãɴʜ đạᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ ᴛʀɪệᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄʜɪềᴜ 𝟸/𝟷𝟸, ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ, ᴇᴍ ɴ. đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴘғɪᴢᴇʀ ᴄó ʜạɴ sử ᴅụɴɢ đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟸.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ, ᴇᴍ ɴ. ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄó ᴛɪềɴ sử ᴅị ứɴɢ ᴠớɪ ᴍộᴛ số ʟᴏạɪ ᴋʜáɴɢ sɪɴʜ, ɴʜưɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴇᴍ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴠị ʟãɴʜ đạᴏ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢườɪ ᴄó ᴛɪềɴ sử ᴅị ứɴɢ ᴠớɪ ᴋʜáɴɢ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴄʜỉ địɴʜ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ. ᴠớɪ ɴɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đã ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ɴ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ, ᴇᴍ ɴ. ʙị ɴổɪ ᴍề đᴀʏ, 𝟸𝟻 ᴘʜúᴛ sᴀᴜ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴄʜᴏáɴɢ, sốᴄ ᴘʜảɴ ᴠệ, ᴍạᴄʜ ʜᴜʏếᴛ áᴘ ᴛụᴛ.

ʏ ʙáᴄ sĩ ở ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ ᴛʀɪệᴜ ᴘʜᴏɴɢ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ sốᴄ ᴘʜảɴ ᴠệ. 𝟷𝟶-𝟷𝟻 ᴘʜúᴛ sᴀᴜ, ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜôɴɢ đỡ ɴêɴ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴜʏếɴ ᴛʀêɴ.

ᴛʀêɴ đườɴɢ đɪ, ᴇᴍ ɴ. ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ɴɢừɴɢ ᴛɪᴍ, ɴɢừɴɢ ᴛʜở.

sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ đưᴀ đếɴ ᴘʜòɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị, ᴇᴍ ɴ. đượᴄ ʜồɪ sứᴄ ᴛɪᴍ ᴘʜổɪ, ᴄʜᴜʏểɴ ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ – ᴄʜốɴɢ độᴄ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀị, ᴇᴍ ɴ. ʙị ʀốɪ ʟᴏạɴ đôɴɢ ᴍáᴜ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ʜᴜʏ độɴɢ ɴʜɪềᴜ ʏ ʙáᴄ sĩ ᴠà ᴄáɴ ʙộ, ɴɢườɪ ᴅâɴ đếɴ ʜɪếɴ ᴍáᴜ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ɴ.

Đếɴ 𝟷𝟹ʜ ᴄʜɪềᴜ 𝟿/𝟷𝟸, ᴇᴍ ɴ. ᴛử ᴠᴏɴɢ.