ɴóɴɢ: ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴄầᴍ ᴄố sổ đỏ ɴʜà ᴛʀườɴɢ

Tin Tức

ᴠì áᴘ ʟựᴄ ɴợ ɴầɴ ᴄá ɴʜâɴ, ôɴɢ ᴍᴀɪ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴜʏềɴ, ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ số 𝟸 ᴄʜâᴜ ʜóᴀ, ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏêɴ ʜóᴀ (ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ) đã ʟấʏ sổ đỏ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ đɪ ᴄầᴍ ᴄố ᴠớɪ ʟãɪ sᴜấᴛ 𝟷𝟾𝟶%/ɴăᴍ để ᴄʜɪ ᴛɪêᴜ ᴄá ɴʜâɴ.
ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟺, ǫᴜᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ôɴɢ ᴍᴀɪ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴜʏềɴ, ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ số 𝟸 ᴄʜâᴜ ʜóᴀ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ: ᴅᴏ ɴợ ɴầɴ ɴʜɪềᴜ ɴơɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛʀả ɴợ ɴêɴ đã ʟấʏ sổ đỏ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ (ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ đấᴛ) đɪ ᴄầᴍ ᴄố ở ᴍộᴛ địᴀ đɪểᴍ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ɴặɴɢ ʟãɪ ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Đồɴɢ ʜớɪ. ᴛʜᴇᴏ đó, ôɴɢ ʜᴜʏềɴ đã ᴅùɴɢ sổ đỏ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ để ᴠᴀʏ 𝟸𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴠà đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟸 ôɴɢ đã ᴘʜảɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ 𝟻𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴄả ᴠốɴ ʟẫɴ ʟãɪ ᴄʜᴏ ᴄʜủ ɴợ.

sổ đỏ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ số 𝟸 ᴄʜâᴜ ʜóᴀ đã ᴛừɴɢ ʙị ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴍᴀɴɢ đɪ ᴠᴀʏ “ɴóɴɢ”

ᴛʜᴇᴏ ᴍộᴛ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ɴɢâɴ ʜàɴɢ, ʟãɪ sᴜấᴛ ɴóɪ ᴛʀêɴ ɴếᴜ đúɴɢ sự ᴛʜậᴛ ᴛʜì ôɴɢ ʜᴜʏềɴ đã ᴠᴀʏ ʟãɪ ᴠớɪ ʟãɪ sᴜấᴛ 𝟷𝟾𝟶%/ɴăᴍ. Đượᴄ ʙɪếᴛ, sổ đỏ ôɴɢ ʜᴜʏềɴ ᴄầᴍ ᴄố ᴄó ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ 𝟺.𝟽𝟾𝟶ᴍ𝟸, ᴛʜᴜộᴄ ᴛʜửᴀ đấᴛ số 𝟸𝟺𝟿, ᴛờ ʙảɴ đồ số 𝟷𝟾 ᴛạɪ ᴛʜôɴ ʟạᴄ sơɴ, xã ᴄʜâᴜ ʜóᴀ, ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏêɴ ʜóᴀ (ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ), ʟà đấᴛ ᴄủᴀ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ đàᴏ ᴛạᴏ, ᴛʜờɪ ʜạɴ sử ᴅụɴɢ ʟâᴜ ᴅàɪ, đượᴄ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ ᴋý ʙᴀɴ ʜàɴʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟷𝟽.

ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ôɴɢ ʜᴜʏềɴ ᴍᴀɴɢ sổ đỏ ᴛừ ɴơɪ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ɴặɴɢ ʟãɪ ᴠề, ᴜʙɴᴅ xã ᴄʜâᴜ ʜóᴀ ʏêᴜ ᴄầᴜ “ᴍượɴ” để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴍộᴛ số ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ sử ᴅụɴɢ đấᴛ, ᴄó ɢɪấʏ ʙɪêɴ ɴʜậɴ đề ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟸 ᴠà ᴄʜưᴀ ᴛʀả ʟạɪ. Ôɴɢ ᴘʜᴀɴ ʜᴜʏ ʜᴏàɴɢ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã ᴄʜâᴜ ʜóᴀ ɴóɪ, ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴠɪệᴄ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ɴʜà ᴛʀườɴɢ đã ᴅùɴɢ sổ đỏ đɪ ᴄầᴍ ᴄố, ᴄòɴ ᴠɪệᴄ ᴍượɴ sổ đỏ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ xã ʟà ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠấɴ đề ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅư ʟᴜậɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴠɪệᴄ “ᴍượɴ” sổ đỏ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ xã ᴄʜâᴜ ʜóᴀ ʟà ɴʜằᴍ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴛʀáɴʜ ʙị ôɴɢ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ɴàʏ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴍᴀɴɢ đɪ ᴄầᴍ ᴄố.

ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đó, ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠăɴ ᴘʜúᴄ, ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ɢᴅ&Đᴛ ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏêɴ ʜóᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Ôɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜᴀʏ ʙɪếᴛ ᴠɪệᴄ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ số 𝟸 ᴄʜâᴜ ʜóᴀ ᴍᴀɴɢ sổ đỏ ɴʜà ᴛʀườɴɢ đɪ ᴄầᴍ ᴄố, ᴍà ᴄʜỉ ʙɪếᴛ ᴜʙɴᴅ xã đã ᴍượɴ sổ đỏ ấʏ ᴠà ɢɪữ ʟạɪ. “ʟâᴜ ɴᴀʏ ôɴɢ ᴍᴀɪ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴜʏềɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ɢì ᴍấᴛ ᴛư ᴄáᴄʜ, đạᴏ đứᴄ. ᴄòɴ ᴅư ʟᴜậɴ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴛʜì ᴄó ʟờɪ ʙàɴ ᴛáɴ ᴠà ᴄó đơɴ ᴛʜư, ʜɪệɴ đơɴ ᴛʜư đᴀɴɢ đượᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ” – ôɴɢ ᴘʜúᴄ ɴóɪ.