ɴɢᴀ ᴛᴜʏêɴ ʙố “xóᴀ sổ” ᴋʜᴏ ᴠũ ᴋʜí ᴍỹ – ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ

Tin Tức

ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ɴɢᴀ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ xᴇ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴋʜᴏ ᴠũ ᴋʜí ᴄủᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴛʀêɴ ʟãɴʜ ᴛʜổ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ đềᴜ ʟà “ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ǫᴜâɴ sự ʜợᴘ ᴘʜáᴘ”.

ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ɴɢᴀ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɪɢᴏʀ ᴋᴏɴᴀsʜᴇɴᴋᴏᴠ ʜôᴍ ᴛʜứ ʙảʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴠũ ᴛʀụ ɴɢᴀ đã “ᴠô ʜɪệᴜ ʜóᴀ” ᴍộᴛ ᴋʜᴏ ʜậᴜ ᴄầɴ ở ɴɢᴏạɪ ô ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴏᴅᴇssᴀ.

ᴍᴏsᴄᴏᴡ ᴛᴜʏêɴ ʙố đâʏ ᴄʜíɴʜ ʟà ɴơɪ ᴄấᴛ ɢɪữ ᴠũ ᴋʜí ᴍà ᴍỹ ᴠà ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

“ᴄáᴄ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ᴛầᴍ xᴀ ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ – ᴠũ ᴛʀụ ɴɢᴀ đã ᴠô ʜɪệᴜ ʜóᴀ ᴍộᴛ ᴋʜᴏ ʜậᴜ ᴄầɴ ᴛạɪ ᴍộᴛ sâɴ ʙᴀʏ ǫᴜâɴ sự ɢầɴ ᴏᴅᴇssᴀ, ɴơɪ đᴀɴɢ ᴄấᴛ ɢɪữ ᴍộᴛ ʟượɴɢ ʟớɴ ᴠũ ᴋʜí ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴍà ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛừ ᴍỹ ᴠà ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴄʜâᴜ Âᴜ”, ᴛướɴɢ ᴋᴏɴᴀsʜᴇɴᴋᴏᴠ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴛʜườɴɢ ʟệ ʜôᴍ ᴛʜứ ʙảʏ.

ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ độɴɢ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ǫᴜâɴ sự đặᴄ ʙɪệᴛ ở ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ, ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ɴɢᴀ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ xᴇ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴋʜᴏ ᴠũ ᴋʜí ᴄủᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴛʀêɴ ʟãɴʜ ᴛʜổ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ đềᴜ ʟà “ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ǫᴜâɴ sự ʜợᴘ ᴘʜáᴘ”.


ʟựᴜ ᴘʜáᴏ 𝟽𝟽𝟽 ᴋʜᴀɪ ʜỏᴀ ᴛạɪ ᴄăɴ ᴄứ ʙᴏsᴛɪᴄᴋ ở ᴛỉɴʜ ᴋᴜɴᴀʀ, ᴀғɢʜᴀɴɪsᴛᴀɴ. Ảɴʜ: ᴀᴘ

Đầᴜ ᴛᴜầɴ ɴàʏ, ᴍỹ đã ᴄôɴɢ ʙố ɢóɪ ʜỗ ᴛʀợ ǫᴜâɴ sự ᴍớɪ ᴄʜᴏ ᴋɪᴇᴠ ᴛʀị ɢɪá ᴋʜᴏảɴɢ 𝟾𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ ᴜsᴅ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟶𝟶 xᴇ ʙọᴄ ᴛʜéᴘ ᴍ𝟷𝟷𝟹, 𝟷𝟾 ᴘʜáᴏ ᴄỡ 𝟷𝟻𝟻ᴍᴍ ᴠà 𝟻𝟶𝟶 ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴄʜốɴɢ ᴛăɴɢ ᴠáᴄ ᴠᴀɪ ᴊᴀᴠᴇʟɪɴ.

ᴛʜᴇᴏ ʜãɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛấɴ ᴀᴘ, ᴛʀướᴄ đó ᴍỹ đã ᴠɪệɴ ᴛʀợ ǫᴜâɴ sự ᴄʜᴏ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸,𝟼 ᴛỷ ᴜsᴅ. ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴊᴏᴇ ʙɪᴅᴇɴ ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ sẽ ᴠậɴ độɴɢ ǫᴜốᴄ ʜộɪ ᴍỹ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴛʜêᴍ ᴄáᴄ ᴋʜᴏảɴ ᴠɪệɴ ᴛʀợ ɴữᴀ ᴄʜᴏ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

“ᴠòᴍ sắᴛ” đã xᴜấᴛ sắᴄ, ɴᴀʏ ɪsʀᴀᴇʟ ᴄòɴ ᴄó ʟá ᴄʜắɴ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴛốᴛ ʜơɴ ɴʜɪềᴜ: ʀẻ ᴛɪềɴ, ʜɪệᴜ ǫᴜả
Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴛờ ᴘᴏʟɪᴛɪᴄᴏ, ʟầᴜ ɴăᴍ ɢóᴄ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ʜơɴ 𝟷𝟸𝟷 ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴋʜôɴɢ ɴɢườɪ ʟáɪ ᴘʜᴏᴇɴɪx ɢʜᴏsᴛ (ʙóɴɢ ᴍᴀ ᴘʜượɴɢ ʜᴏàɴɢ), ʟᴏạɪ ᴠũ ᴋʜí ᴍà ʟầᴜ ɴăᴍ ɢóᴄ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴍớɪ ᴄʜỉ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ǫᴜâɴ sự ᴄủᴀ ɴɢᴀ ʙắᴛ đầᴜ ᴅɪễɴ ʀᴀ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟸, ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴɢᴀ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ôɴɢ đã ʀᴀ ʟệɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ “ᴍộᴛ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ǫᴜâɴ sự đặᴄ ʙɪệᴛ” ở ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴋʜáᴄ ʀằɴɢ ʙấᴛ ᴋỳ ɴỗ ʟựᴄ ɴàᴏ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴠàᴏ ʜàɴʜ độɴɢ ǫᴜâɴ sự ᴄủᴀ ɴɢᴀ sẽ ᴅẫɴ đếɴ “ɴʜữɴɢ ʜậᴜ ǫᴜả ᴍà ʜọ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴛʜấʏ”.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ɴàʏ đượᴄ xᴇᴍ ʟà ᴍộᴛ ᴄáɪ ᴋếᴛ đầʏ ᴛᴀɪ ʜọᴀ sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ɴỗ ʟựᴄ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜà ʟãɴʜ đạᴏ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ɴʜằᴍ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴄʜɪếɴ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴅàɴ xếᴘ ʟạɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʜờɪ ʜậᴜ ᴄʜɪếɴ ᴛʀᴀɴʜ ʟạɴʜ ở ᴄʜâᴜ Âᴜ.